Prekių grąžinimas ir keitimas (tik kategorijai Prekės per 1-2 d.d.)

1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 4-243 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420479.

2. Vadovaudamasis taisyklėmis, Pardavėjas sutinka grąžinti pinigus už prekes tik tuo atveju, jei randamas grubus brokas. Rinkinyje esantys gaminiai gali būti keičiami tik panašiomis prekėmis, nes kiekvienas rankų darbo gaminys yra unikalus.